Privacy Policy

TRANSLATE! De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij Respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website van, ortho regulation , aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Indien u via deze website een (online) dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs) naam, telefoonnummer en (e-mail) adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de Wet of een Rechtelijke uitspraak.